Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта за борба с антисемитизма

София, 17 юли 2023 г.

Дипломатическият институт проведе в БТА пресконференция по повод представянето
на резултатите от проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в
подкрепа на международния ангажимент на България за борба с антисемитизма и
опазване на еврейското наследство“, финансиран от Финансов механизъм на ЕИП и
Норвежки финансов механизъм в България
Проектът се изпълняваше от юли 2021 г. до юли 2023 г. с бенефициент Министерството
на външните работи и партньори Дипломатическия институт, Държавния културен
институт и Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата. Основната
му цел беше да окаже подкрепа при изпълнението на ангажиментите на България като
член на ЕС и на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) за
интеграцията на мерки, посветени на предотвратяване на антисемитизма в съответните
национални стратегически документи и разработването на първия Национален план за
действие за борба с антисемитизма на България.


В пресконференцията взеха участие Таня Михайлова, директор на Дипломатическия
институт към МВнР, Ангел Банджов, директор на дирекция „Права на човека“ в МВнР,
Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт, и
координаторите на проекта от двата института – Николай Крумов и Явор Койнаков.
Директорът на Дипломатическия институт представи резултатите от дейностите по
проекта, възложени за изпълнение на Института, сред които проучване на
общественото мнение, предоставящо информация за обществените нагласи към
антисемитизма в България; създаване на тематична изследователска мрежа за
Холокоста и антисемитизма посредством публични и експертни форуми; публикации
по темите, свързани с инициативата като първото цялостно издание на „Произходът на
тоталитаризма“ на Хана Арент на български; създаване на интегрирана дигитална
платформа на проекта; откриващо и заключително събитие.


Г-н Ангел Банджов разказа повече са процеса по изработване на първия Национален
план за действие за борба с антисемитизма. Той определи изпълнението на този
проект като важен принос към един от външнополитическите приоритети на България
– борбата с антисемитизма и говора на омразата. Сподели и оценката си, че в България
и в миналото, и сега се запазва високата степен на интегрираност на българските евреи
във всеки един аспект на обществения живот.
Държавният културен институт, използвайки меката сила на културната дипломация, е
успял да подготви редица културни и образователни продукти в рамките на проекта в
областта на популяризирането на еврейското наследство в България, разказа г-жа
Снежана Йовева-Димитрова. Институтът участва в реализирането на изследвания и
публикации; творчески продукти; специални презентации и дискусионни панели в
културни фестивали и творчески работилници; мултимедия и плакатна експозиция;
семинарни програми за млади лидери на общественото мнение.

Участниците в пресконференцията се обединиха, че това е само формален завършек на
дейностите по проекта, като остава трайният ангажимент на България за
противодействие на антисемитските прояви и популяризиране на еврейското
наследство особено в контекста на отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването
на българските евреи през тази година.