Колекцията „Памет и плакати“ започна своето официално пътуване от Бургас

Бургас, 16 юни 2023 г.


В програмата на Международния младежки литературен фестивал „Приятелството –
смисъл и спасение” на 20 юни 2023 г. на кейовата стена на пристанището в Бургас беше
представена колекция от плакати, създадени от изявени автори на плакатното
изкуство.

Изложбата носи заглавието „Памет и плакати“ и е вдъхновена от посланието
за хуманизъм и противопоставяне на антисемитизма, които носи историята за
спасяването на българските евреи преди 80 години.

Представени бяха плакатите на Анна Симеонова, Иван Кашлаков, Кирил Златков, Люба Томова, Маргарита Дончева,
Мая Стайкова, Мила Лозанова, Ненко Атанасов, Петър Чучулигов, Радослава Боор и
Страхил Димитров със специалното участие на унгарския майстор на социално
ангажирания плакат Петер Поч. Резултатът е колекция – израз на гражданската и
творческа реакция срещу антисемитизма и насилието, срещу всяка форма на
незачитане на човешкото достойнство и правото на живот.


Проектът за плакатна колекция е реализиран от Държавния културен институт към
министъра на външните работи на Р България съвместно с Международното триенале
на сценичния плакат в рамките на проекта „Стратегическо сътрудничество между
България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за
борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“.