Семинар „Посланици на инициативата“ се проведе в Кюстендил

Кюстендил, 14 май 2023 г.

В периода 12-14 май в Кюстендил Държавният културен институт към министъра на
външните работи проведе семинара „Посланици на инициативата“, посветен на
приобщаването на младите хора към усилията в борбата с антисемитизма и
противодействието на ксенофобията и езика на омразата в България.
В семинара се включиха представители на държавните институции, неправителствения
и академичния сектор, журналисти и студенти. Те имаха възможност да се включат в
тематични дискусионни панели относно историческите събития в годините на
Холокоста и съвременните проявления на антисемитизма, да посетят паметни места в
града, както и да се докоснат до културната програма по повод Европейската нощ на
музеите.


В рамките на семинара беше проведена среща с доц. д-р Ангел Джонев от Регионалния
исторически музей в Кюстендил, който представи новото си авторско изследване
„Минимум човещина. Кюстендилската акция за спасяването на българските евреи“.
Семинарът бе организиран в рамките на проекта „Стратегическо сътрудничество
между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България
за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, изпълняван от
МВнР, Дипломатическия институт и Държавния културен институт и финансиран от
Фонда за двустранни отношения на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов
механизъм в България.

Снимки: Държавен културен институт