Предстои премиера на книгата „Произходът на тоталитаризма“ на Хана

София, 17 май 2023 г.
На 6 юни в 19:00 ч. в „Топлоцентрала“, пространство „Сцена бар“ в София ще се състои
премиерата на „Произходът на тоталитаризма“ от Хана Арент.
Книгата се издава в партньорство между Дипломатическия институт към министъра на
външните работи и Издателство „Колибри“ за първи път на български език в нейната
цялост и включва трите основни части: Антисемитизмът, Империализмът,
Тоталитаризмът.
Това е най-ранният мащабен труд на Хана Арент, донесъл ѝ международна известност.
Разгледани са предпоставките за възникването и последвалия възход на
антисемитизма в Европа през XIX в.; пътят на новия империализъм от 1884 г. до
началото на Първата световна война, появата на расизма като идеология и
съвременното му приложение като идеологическо оръжие.
Изданието се реализира в рамките на проект DFPO-1.004-0001-C01 „Стратегическо
сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните

ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското
наследство“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансов механизъм
на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.