България работи активно по изработването на своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

София, 12 май 2023 г.

Заместник-министър Костадин Коджабашев участва днес в Министерския съвет в
кръгла маса за обсъждане на проект на Национален план за действие за борба с
антисемитизма. Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, в
рамките на проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в
подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и
опазването на еврейското наследство“, финансиран по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
Заместник-министър Коджабашев подчерта, че България е активен участник във всички
водещи международни форуми, посветени на борбата с нетърпимостта, омразата и
дискриминацията, в това число и антисемитизма. Страната ни се гордее с традициите
на търпимост и интеграция на хора от различни етноси и религии в нашето общество,
допълни Костадин Коджабашев и открои спасяването на българските евреи по време
на Втората световна война като вдъхновение за борбата със съвременните прояви на
антисемитизъм и положителен пример за идните поколения. Заместник-министърът на
външните работи пожела успешна по-нататъшна работа и скорошно завършване на
проекта на националния план за действие, в духа на най-добрите традиции и ценности
на българското общество.


Участие в дискусията чрез видеоконферентна връзка взе координаторът на
Европейската комисия за борба с антисемитизма, г-жа Катарина фон Шнурбайн, която
предостави конкретни бележки и предложения, като отбеляза и спасяването на
българските евреи по време на Втората световна война. Във форума участваха
заместник-министри и други представители от всички държавни институции с
компетенции в областта на борбата с антисемитизма, заместник-ръководителят на
Посолството на Държавата Израел, представител на Норвежкия център за изследване
на Холокоста и малцинствата, който е партньор в разработването на проекта на
националния план за действие, както и представители на българските евреи,
гражданското общество и академичните среди.


По време на форума бяха направени множество конкретни предложения в различни
области, за по-ефективно противодействие на антисемитизма.
Проектът на националния план следва модела на Стратегията на ЕК за борба с
антисемитизма и насърчаване на еврейския живот от 2021 г. и се разработва в
изпълнение на един от националните ангажименти, поети по време на
Международния форум на най-високо равнище за възпоменанието на жертвите на
Холокоста и борбата с антисемитизма, в Малмьо през 2021 г. Планът цели засилване на
капацитета и експертизата на българските институции, повишаване на обществената
информираност и разширяване на академичните изследвания. Основният приоритет е

предотвратяването на антисемитизма и борбата с всичките му проявления, като се
гарантира съхраняване на еврейската култура и живот.


Снимки: МВнР