Представяне на резултати от социологическо проучване за обществените нагласи към антисемитизма

Снимка БДИ

Дипломатическият институт организира в началото на април 2022 г. в БТА пресконференция за представяне на проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ и резултатите от национално представително социологическо проучване и проучване сред еврейската общност на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България“, проведено от “Алфа Рисърч”.

N4022

Проектът се осъществява от Министерството на външните работи в партньорство с Дипломатическия институт, Държавен културен институт към Министъра на външните работи и Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата и е финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.

В рамките на пресконференцията, г-н Ангел Банджов, директор на дирекция „Права на човека“ в МВнР, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и г-н Явор Койнаков от Държавния културен институт, представиха съответните дейности по проекта, чиято основна цел е изготвянето на първия Национален план за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство от страна на МВнР. Г-жа Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи и ръководител на проекта, чрез видео обръщение подчерта международните ангажименти на България в сферата на противодействието на антисемитизма и езика на омразата, произтичащи от членството в ЕС и Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Д-р Боряна Димитрова, управител на „Алфа Рисърч“, представи основните акценти от проучването, което констатира много висока степен на интеграция на еврейската общност в България, но и необходимост от по-голяма осведоменост сред младото население относно Холокоста и антисемитизма и целенасочени мерки срещу проявите на език на омразата. Цялото проучване можете да видите тук: