За човешкия подвиг и професионалния дълг на четирима български дипломати по време на Втората световна война

През 1941 г. българските легации в Букурещ и Будапеща започват да препращат в Министерството на външните работи и изповеданията в София (МВнРИ) молби от евреи-чужди поданици за издаване на транзитна виза за преминаване през българска територия на път за Турция, и оттам – за Палестина. Официалната позиция на българското правителство е, че разрешения за това се дават само в изключителни случаи от Дирекция на полицията.


Тогава директорът на Консулско-стопанска дирекция в МВнРИ Никола Пецев предприема дързък ход, като уведомява писмено Дирекция на полицията, че занапред издаването на транзитни визи от българските легации и консулства на лица от еврейски произход ще става само с разрешение на Министерството. За три години с ефикасното съдействие на директора и неговите служители Любен Златаров, Никола Ванчев и Хенри Левенсон българските легации в Букурещ и Будапеща издават над 1000 транзитни визи на евреи-чужди поданици, сред които и много деца, и фактически спасяват живота им. Съхранени са  документални доказателства за 430 от тях.


Никола Пецев умира през 1949 г., Любен Златаров напуска министерството година по-късно. Хенри Левенсон е освободен от длъжност през 1947 г., а през 1951 г. е арестуван и изпратен в лагера Белене. По-продължителна дипломатическа кариера след войната има единствено Никола Ванчев.


За делото им Исак Бераха пише през 1979 г.: „Може би Ви е известно и може би никога няма да узнаете кому дължите своето избавление. Да, Пецев, и Ванчев, Левенсон и Златаров се наричат хората, благодарение на които вие днес живеете. Може би не знаете имената на четиримата българи, които спасиха живота Ви, но знайте и помнете винаги какво щеше да Ви сполети в отминалата война! Всеки които се запознае с тези мъже, ще се убеди, че българските евреи сме неразделна частица от истински демократичен и толерантен народ и ще си обясни защо тъкмо в нашата страна стана възможен уникалния факт за нашето спасение в годините на Втората световна война.“

Повече можете да прочетете в специалния портал на Държавна агенция “Архиви”, посветен на еврейската общност в България: https://bit.ly/Jewish_Community_Bulgaria_Archive

https://bit.ly/Jewish_Community_Bulgaria_Archive