Министерството на външните работи започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Снимка МВнР

През октомври 2021 г. Министерството на външните работи на Република България започна работа по проект за изработване на първи Национален план за действие за борба с антисемитизма. Планираните дейности са част от поетите от страната ни ангажименти за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за противодействие на прояви на исторически ревизионизъм, ксенофобия и антисемитизъм.

Проектът „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Той обхваща период от 24 месеца и ще бъде изпълнен съвместно с двата института към министъра на външните работи – Дипломатическия институт и Държавния културен институт, както и с партньори от Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.

В рамките на проекта са предвидени дейности като проучване и анализ на обществените нагласи към антисемитизма в страната, създаване на изследователска мрежа по въпросите на Холокоста и антисемитизма, публикации и научни форуми, културни и образователни събития и др. В дейностите ще бъдат включени широк кръг от експерти по разглежданите теми.

Откроявайки уроците от драматичната история на Холокоста, проектът ще цели да утвърди и днес ценностите на българското общество за толерантност и уважение към всеки човек. Националният план трябва да заложи мерки в съответните национални стратегически документи, а чрез членството на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста – да даде възможност да се открои уникалният опит и наследство.