Министърът на външните работи Николай Милков се срещна с посланика на Израел

Снимка МВнР

Фокус на срещата, провела се на 12 август в МВнР, бяха традиционно отличните двустранни отношения. Направен бе подробен преглед на двустранното сътрудничество и на договорно-правната база.

Обсъдени бяха възможности разширяване на сътрудничеството в множество сфери, сред които иновации и технологии, енергетика, управление на водните ресурси, туризъм, здравеопазване, развитие на отбранителните способности на армията.

Важен акцент бе поставен също върху организацията на честването на 80-тата годишнина от спасяването на български евреи през следващата година и планирането на множество съвместни мероприятия.