Министър Николай Милков се срещна с представители на еврейски организации в Република България

Снимка МВнР

Министърът на външните работи Николай Милков разговаря на 18 август в МВнР с Тодор Чобанов, председател на организацията „Приятели на Израел в България – Негев“ и Виктор Меламед, ръководител на представителството на Американския еврейски комитет в страната ни.


На срещата министър Милков отбеляза, че България разполага с добре развита правна рамка за борба с престъпленията от омраза и подчерта значението на нейното пълноценно прилагане. Изтъкната беше и активната роля на Министерство на външните работи в противодействието на проявите на антисемитизъм.


Обща беше позицията относно необходимостта от организиране на подобаващо честване на 80-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората световна война, което предстои в рамките следващата година.