Изложбата „Еврейската улица – реконструкция“ беше официално открита в Регионалния исторически музей – София

София, 9 март 2023 г.
Многобройна публика се събра в Регионалния исторически музей – София на откриването на
изложбата „Еврейската улица – реконструкция“. Експозицията е една от множеството
инициативи, инициирани и организирани от Държавния културен институт в рамките на
проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на
международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на
еврейското наследство“. Изложбата е част и от Националната програма със събития и
инициативи за отбелязване през цялата 2023 г. на 80-ата годишнина от спасяването на
българските евреи по време на Втората световна война и в памет на жертвите на Холокоста.
Събитието беше открито от домакина и директор на Регионалния исторически музей – София,
доц. Венета Хаджийска, която подчерта ролята на музея за съхраняване на паметта за
драматичните събития от времето на Втората световна война и противопоставянето на
плановете за унищожение на еврейските ни сънародници.

Приветствени слова отправи и
председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев. Директорът на
Държавния културен институт г-жа Снежана Йовева-Димитрова благодари за усилената работа
на екипа от Института по създаването на изложбата и на партньорите от българските музеи и
преподаватели в Националната художествена академия – автори на експозиционния дизайн и
мултимедия. Кураторът на експозицията Иванка Гезенко, експерт от Държавна агенция
„Архиви“, също изказа своите благодарности и сподели удовлетворението си от успешното
реализиране проекта, допринасящ за опазването на българското културното наследство и
приноса на еврейската общност в неговото многообразие и богатство.
Изложбата е възстановка с помощта на артефакти и на дигитализирани материали на
всекидневието на еврейската улица и културно наследство, създадено от общността в
България. Включени са фотографии и предмети, свързани с еврейската култура и история,
съхранени в Държавна агенция „Архиви“, Националния исторически музей, Регионалните
исторически музеи в София, Пазарджик, Кюстендил, Пловдив, Института по етнология и
фолклористика с етнографски музей и Националния археологически институт с музей към
Българската академия на науките и Исторически музей – Самоков. Визуализираните образци на
еврейската материална култура са обособени в шест основни теми, които проследяват
формирането и живота на еврейските общини в България, ролята на семейството за опазването
на идентичността и вековните традиции, участието в икономическия и културния живот на
България, сянката на драматичните събития, които обитателите на еврейските улици
преживяват в годините на Втората световна война. В хронологично отношение изложбата
разглежда периода след Освобождението на България. Онагледено е всекидневието на
общността в много от българските градове.
В Музея за история на София изложбата може да бъде разгледана до 19 април 2023 г.