Министър Николай Милков участва в Международна конференция „Ролята на
юристите за спасяването на българските евреи“

София, 9 март 2023 г.
Министърът на външните работи Николай Милков участва в международната конференция
„Ролята на юристите за спасяването на българските евреи“, организирана от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Събитието е част от Националната програма за отбелязване на 80-годишнината от спасяването
на българските евреи по време на Втората световна война, а съорганизатори бяха
Министерството на външните работи, Министерството на културата, Посолството на Държавата
Израел, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите и Федерацията на
ционистите в България.
„Спасяването на българските евреи през Втората световна война показва изключителното
значение на гражданската мобилизация. То служи и като вдъхновение за усилията да се борим
със съвременни прояви на антисемитизъм“, заяви в словото си министър Милков.
„Несъгласието на огромното мнозинство от българския народ с гоненията срещу евреите
изгражда непреодолима преграда пред вълната от омраза, надигнала се в Европа. Това
позволява на малка България да устои на натиска на своя могъщ германски съюзник за
депортиране на българските евреи в лагерите на смъртта“, подчерта той.
Министърът отбеляза и трагичните събития от 1943 г., довели до унищожаването в нацистките
лагери на смъртта на 11 343 евреи от части от тогавашна Югославия и части от Северна Гърция.
„Дълбоко скърбим за тези невинни жертви на Холокоста и никога няма да ги забравим“,
изтъкна министър Милков.


Министърът на външните работи открои важната роля на гилдията на юристите през 40-те
години на XX век, много от които вземат активно участие в съпротивата срещу наложеното
антиеврейско законодателство и подготвяната депортация. Показателен е фактът, че
подпредседателят на Народното събрание Димитър Пешев, превърнал се в символ на усилията
за спасяването на българските евреи, е получил юридическо образование в Софийския
университет, а двама от участниците в т.нар. „Кюстендилска четворка“ – Петър Михалев и Иван
Момчилов, също са юристи по професия.
Министър Милков говори и за приноса на тогавашното Министерство на външните работи и
изповеданията и българската дипломация от периода на войната. В продължение на три
години са издадени около 15 хиляди транзитни визи на евреи, чужди граждани, бягащи от
гоненията в останалата част на Европа, като по този начин българската дипломация спасява
живота им.
„За всеки запознат с работата на консулските служби по света е пределно ясно, че такова
количество визи не могат да бъдат издавани през толкова продължителен период, без това да
е част от единна и последователна държавна политика“, изтъкна министърът на външните
работи.
В края на своята реч Николай Милков препотвърди готовността на МВнР да продължи да се
противопоставя на всички опити да се насажда омраза, нетърпимост и разделение в
българското общество и да се уврежда международния образ на България, като се привнасят чужди за нашия народ екстремистки идеологии и практики. Той изрази и увереността си, че
Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще продължи да
изгражда юристи със също толкова висок морал и професионализъм като юристите, участвали
в спасяването на българските евреи през Втората световна война.