Видео

Пътеводител разказва истории от еврейската махала на София

Пресконференция за представяне на резултатите от проведено национално представително социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България“