Заместник-министър Невяна Митева е определена за национален координатор за борба с антисемитизма

София, 16 май 2024 г.

Заместник-министърът на външните работи Невяна Митева е определена от министър-председателя и министър на външните работи Димитър Главчев за национален координатор за борба с антисемитизма.

По силата на Решение на Министерския съвет от 2022 г. позицията на национален координатор е установена на ниво заместник-министър на външните работи, определян със заповед на министъра на външните работи. Така се осигурява приемственост и по-добра координация на усилията за противодействие на антисемитизма. С институционализирането на поста на националния координатор за борба с антисемитизма се изпълнява и един от поетите от България ангажименти по време на Международната конференция на най-високо равнище за възпоменание на жертвите на Холокоста и борба с антисемитизма, проведена в Малмьо през 2021 г.

България ще продължи да работи в рамките на международните организации и в сътрудничество със своите партньори за противодействието на всички форми на дискриминация и нетолерантност, вкл. съвременните прояви на антисемитизъм.