Дипломатическият институт проведе Национален експертен форум за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство

София, 31 май 2023 г.

Дипломатическият институт организира Национален експертен форум по въпросите на
борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство в София.
Форумът протече в три основни панела: „Институционален напредък в борбата с
антисемитизма“, „Съхраняване на паметта в контекста на 80-ата годишнина от
спасяването на българските евреи“ и „Инициативи в подкрепа на опазването на
еврейското наследство“.

В първия панел на събитието, модериран от директора на Института Таня Михайлова,
се включиха г-жа Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи и
национален координатор за борбата с антисемитизма, г-н Венцислав Катинов,
заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Наама Леви, заместник-ръководител
на Посолството на Държавата Израел в България, както и представители на
Министерството на културата и Министерството на туризма.
Събитието беше организирано в рамките на проекта „Стратегическо сътрудничество
между България и Норвегия в подкрепа на международния ангажимент на България за
борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“, изпълняван от МВнР,
Дипломатическия институт, Държавен културен институт към Министъра на външните
работи и Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата и финансиран
от Фонда за двустранни отношения на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки
финансов механизъм в България.

Целта на събитието бе обмен на добри практики и предоставяне на платформа за
дискусия относно постигнатите резултати по линия на дейностите по проекта и по-
специално по отношение на разработването на първия Национален план за действие
за борба с антисемитизма на Република България. Бяха обсъдени реализираните и
предстоящите инициативи в контекста на отбелязването на 80-годишнината от
спасяването на българските евреи през тази година, както в страната, така и в
българските задгранични представителства по света. Специален фокус беше поставен
върху инициативи за популяризиране на еврейското културно и историческо
наследство в България в сферата на образованието и младежкото участие, медиите,
съхраняването и модернизирането на еврейски исторически паметници.

Участие като говорители във форума взеха експерти от правителствения,
неправителствения и академичния сектор от София, Бургас, Кюстендил и Самоков,
български дипломати, както и представители на редица еврейски организации в
България.
Снимки: Дипломатически институт