Заместник-министър Велислава Петрова е определена за национален координатор за борба с антисемитизма

София, 25 ноември 2022 г.

Министърът на външните работи определи за национален координатор за борба с антисемитизма заместник-министър Велислава Петрова. Това е естествено продължение на усилията, които Република България предприема в областта на борбата с антисемитизма и потвърждение за приоритетния характер, който темата има в българската външна политика.

Първият национален координатор за борба с антисемитизма е определен с Решение на Министерския съвет № 633 през октомври 2017 г. С Решение на Министерския съвет № 874 от 4 ноември 2022 г. тази функция се институционализира на равнище заместник-министър на външните работи, определян със заповед на министъра на външните работи. Така се осигуряват приемственост и по-добра координация на усилията за борба с антисемитизма. С институционализирането на функцията на националния координатор за борба с антисемитизма се изпълнява и един от поетите от Република България ангажименти по време на Международната конференция на най-високо равнище за възпоменание на жертвите на Холокоста и борба с антисемитизма, проведена в Малмьо през 2021 г.

Република България ще продължи да работи в рамките на международните организации и в сътрудничество със своите партньори за противодействието на всички форми на дискриминация и нетолерантност, вкл. съвременните прояви на антисемитизъм.